+36(32)522-000 titkarsag@szlmk.hu
Oldal kiválasztása

Orvosi könyvtár

 

 

Történeti áttekintés:

Az első Orvosi könyvtárat az 1920-as évek elején alapították az akkori Bányakórházban. A könyv-tár 100 kötetből állt, előfizettek az Orvosi Hetilapra, az Orvosképzésre és egy bécsi orvosi szaklapra is. Az Acélgyári kórházban járatták az Orvosi Hetilapot, a Tüdőbeteggondozást és az Orvosképzést is. 340 egység 1945 előtt megjelent orvosi szakkönyv a mai könyvtár különgyűjteményét képezi. Az 1960-as évek folyamán többé- kevésbé szakképzett, illetve szakképzetlen dolgozók látták a legszük-ségesebb könyvtári tevékenységeket.  Az 1967-es év mérföldkő a könyvtár életében. Átadták az új kórházépületet, benne az új, önálló könyvtárral. Ekkorra az állomány már 5.000 kötetre, valamint 144 féle szakfolyóiratra bővült, amelynek vezetésére Mátyus Lászlónét kérték föl. A ’70-es évek ele-jétől új szolgáltatásokat indított el a könyvtár: 10 állandó témában témafigyelő szolgálatot vállalt, ké-résre irodalomkutatást végeztek. A könyvtár a kórházba érkező új orvosok számára a publikáláshoz szükséges ismeretekről tájékoz-tató megbeszéléseket szervezett, míg a szakdolgozók számára könyvtár- és szakirodalom használati bemutatót tartott. Az állomány nagyobb átrendezésére 1984-ben került sor, mikor a korábban érkezési sorrendet kö-vető elrendezést szakrendi csoportosítással váltottuk fel. A már meglévő betűrendes és szakrendi ka-talógusok mellett tárgyszavas, sorozati és raktári katalógusokat is elkezdtünk építeni. A kórház rekonstrukciós munkálatai a könyvtárat sem kerülték el, többszörös költözés után 2002-ben költözött jelenlegi helyére, ahol egy 100 m2-es olvasói tér és két 50 m2-es raktár/szolgálati hely-ség/iroda került átadásra. 2003-tól a könyvtár mint nyilvános könyvtár működik. A könyvtári folyamatok menetének korszerűsítése és egyszerűsítése érdekében nálunk is elkezdő-dött az elektronikus katalógus, a Corvina adatbázis kiépítése, mely jelenleg is folyamatban van.

 

Igénybe vehető térítéses szolgáltatások: Beiratkozási díj Felnőtt olvasóknak: 1.500 Ft/év Diákigazolvánnyalrendelkezőknek és nyugdíjasoknak: 1.000 Ft/év 14 éven aluliaknak és 75 éven felülieknek ingyenes  

Késedelmi díj Könyvek, folyóiratok: 20 Ft/nap/db+ postaköltség A postai úton kiküldött felszólítás esetén térítendő eljárási költség: I-II-III. számú könyvtári felszólító levelek ajánlottan történő kiküldésének díjai (egyenként 295,- Ft).

Nyomtatás, fénymásolás Fekete (szöveges): A4-es 30,- Ft/oldal, A3-as 60,- Ft/oldal Teljes oldalas fekete-fehér kép: 100,- Ft/oldal Színes kép, szöveg (50-50%): A4-es 100,- Ft/oldal A3-as 150,- Ft/oldal Teljes oldalas színes kép: A4-es 200,- Ft/oldal Scannelés 100,- Ft/oldal Internet- és számítógép-használat 120,- Ft/óra Beiratkozott olvasóknak napi 1 óra ingyenes

Elérhetőségek:       Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:00-15:30

Cím: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. Telefonszám: 06 32 522-088 / Fax: 06 32 522-025

E-mail cím: sthlib@gmail.com

Igénybe vehető térítéses szolgáltatások: