+36(32)522-000 titkarsag@szlmk.hu
Oldal kiválasztása

HEFOP 4.4

 

 

4.4 A „HEFOP 4.4. intézkedés: Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban” projekt, amely a Nemzeti Fejlesztési Terv I. részében a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) részeként, az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretéből, valamint központi kormányzati támogatásból valósult meg.
Az intézkedés fő célja három régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl) egy-egy térségi, egészségügyi intézményközi információ mintarendszer létrehozása.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – HEFOP 4.4 – sikeres pályázatának eredményeképpen Intézményünk tagja lett annak a számítógépes informatikai rendszernek, amelynek segítségével az egészségügyi intézmények elektronikus úton kezelhetik és továbbíthatják a betegek egészségügyi és egyéb személyazonosító adatait, amennyiben a beteg az ő adatainak ily módon történő kezeléséhez hozzájárult.

Első körben ez a fejlesztés kizárólag a három elmaradott régióban kerülhetett megvalósításra, de ezek a regionális minta-információ rendszerek egy későbbi országos rendszer előfutárának tekinthetők. A kialakított intézményközi rendszer révén az egészségügyi információ az ellátás minden szintjéről (kórházak, rendelőintézetek, háziorvosok) elérhető. a fejlesztések eredményeként a diagnosztikához és gyógyító eljárásokhoz szükséges idő lerövidül, az ismételt, feleslegesen elvégzett vizsgálatok megelőzhetők és a betegutak lecsökkennek.

A pályázatnak köszönhetően a kórház jelentős informatikai korszerűsítés lehetőségéhez jutott, amelyre saját forrásból nem lett volna lehetősége. Így új hardver eszközökkel gyarapodhattunk jelentős mértékben, sor kerülhetett a hálózat korszerűsítésére, vezeték nélküli hálózat került kiépítésre, amelyhez ún. tablet PC-k kerülnek beüzemelésre osztályonként, elősegítendő a papírmentes vizitek lehetőségét.

Intézményközi forrásból rendelkezünk teleradiológiai szerverrel.

Az IKIR Teleradiológia szolgáltatásának alapvető célja az intézményben keletkező radiológiai képi vizsgálati anyagok fogadása, transzformálása és tömörítése, majd a külső radiológusok, teleradiológusok számára ezen származtatott adatok, képek Web alapú megjelenítése. Célja továbbá a ezen első sorban tömörített képi anyagok elérhetőségének biztosítása a vizsgálatok megtörténte után.

A teleradiológia a képalkotó diagnosztika valamely modalitásán készült képek elektronikus továbbítását jelenti nagyobb távolságra. A teleradiológia célja lehet orvosi konzultáció, vagy távleletezés. A szűk értelemben vett teleradiológia lényegében azt jelenti, hogy a képalkotó helyétől a képeket egy távolabb helyre küldik leletezés céljából (távleletezés). Fontos, hogy ebben az esetben a teljes vizsgálati anyag is elérhető. Az elkészült lelet az intézmény informatikai rendszerében (HIS/RIS) kerül tárolásra.

Egyes kimutatások szerint a felesleges betegszállítások akár 80%-a megtakarítható a teleradiológiai konzultációval és lehetővé teszi a kezelés korai megkezdését is. A teleradiológia kisebb kórházak, speciális szakterületek optimális működését is elősegítheti.

A teleradiológiai alrendszer célja, hogy a képalkotó modalitásokon keletkező vizsgálati anyagot helytől függetlenül lehessen leletezni a nap bármely szakában. Magyarországon egyre csökkent a kórházakban dolgozó radiológusok száma, illetve területi eloszlásuk nagyon egyenetlen. A teleradiológia képes ezen egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni, ezzel az ellátás színvonalát ott is javítani, ahol nincs állandó radiológusi jelenlét.

Eszközlista:

Szünetmentes áramforrások beszerzése
Vírusvédekmi rendszer beszerzése
Szoftver licencek beszerzése
Passzív hálózat bővítés
Hálózati aktív elemek cseréje
WIFI hálózat kiépítése
Munkaállomások beszerzése
TFT monitorok beszerzése
Laser nyomtatók beszerzése
WEB kamerák beszerzése
Klinikai szoftver modul cseréje
Határvédelmi megoldás kiépítése (tűzfalak)