+36(32)522-000 titkarsag@szlmk.hu
Oldal kiválasztása

Betegjog

 

 

Betegek jogai:

Az egészségügyi ellátáshoz való jog: A beteg egészségi állapota által szakmailag indokolt egészségügyi ellátásra való jogosultságot jelent.

Az emberi méltósághoz való jog: Az egészségügyi ellátás során a beteg ember méltóságát tiszteletben kell tartani. Jogainak gyakorlásában csak egészségi állapota által indokolt ideig, mértékben és módon lehet korlátozni.

A kapcsolattartás joga: A beteg jogosult más személyekkel az egészségügyi intézményben való tartózkodás ideje alatt, bizonyos korlátok között a kapcsolatot tartani. Ezen jogát, a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságának biztosításával gyakorolhatja.

Az intézmény elhagyásának joga: A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozható.

A beteg tájékoztatáshoz való joga: A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

Önrendelkezéshez való jog: E jog keretében a beteg maga döntheti el hogy kíván e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele. A törvényben meghatározott formában e jog korlátozható.

Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga: a beteg ezen joga csak akkor érvényesíthető, ha az ellátás elmaradása mások életét vagy testi épségét nem veszélyezteti. E jog a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozható.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga: A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a beteg rendelkezik. A dokumentációról a beteg kérésére és költségére másolat készíthető.

Az orvosi titoktartáshoz való jog: A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban résztvevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

A betegek kötelezettségei:

A törvényben meghatározott jogokon túl a beteget kötelezettségek is terhelik az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során.

• Betegtársak jogainak tiszteletben tartása
• Az egészségügyi ellátás során az intézmény házirendjének illetőleg az egészségügyi ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályok betartása
• Az egészségügyi ellátó személyzettel való együttműködési kötelezettség
• Betegjog gyakorlása az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait nem sértheti.
• Életfenntartó beavatkozás visszautasítása esetén a Bizottság összehívásának rendje a 117/1998. (VI.16.)  Korm. rendelet 6. §-ában előírt rendelkezések szerint történik.